Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Církev bratrská Jižní Město

OTEVŘENÁ CÍRKEV

V Kostelně se schází a své aktivity pořádá Sbor Církve bratrské v Praze 4 - Jižní Město. Církev bratrská patří mezi státem registrované církve a v současnosti je čtvrtou největší církví v ČR.

Kostelna není jen budova. Kostelna, to jsou hlavně lidé. Různí lidé. Lidé, kteří ve svém životě počítají s Bohem i lidé, kteří by o sobě možná neřekli, že jsou věřící, ale přesto v životě hledají něco, co by mu dalo hlubší rozměr. Do Kostelny také zavítají i ti, kteří se domnívají, že nad člověkem žádné „nadpřirozeno“ není. Rádi totiž využívají široké nabídky volnočasových a vzdělávacích aktivit, jako jsou třeba kurzy angličtiny, Dětský klub, Klub seniorů nebo příležitostné koncerty a vernisáže.

Život má smysl

Každý život člověka má smysl a každý člověk má dar rozvíjet se, růst a měnit svět kolem sebe. Vždyť díky tomu se pomalu mění i kotelna v Kostelnu! Tak vzniká prostor, který je otevřený všem bez rozdílu vyznání a životní filozofie, prostor nabízející místo pro setkávání lidí napříč generacemi i národy, prostor pro duchovní pomoc i povzbuzení a místo, kde může každý zapustit své kořeny.

Společně na cestě

Člověk by neměl být sám. Proto jsou pro nás velmi důležité vztahy. Život někdy přináší těžké chvíle a je velikou pomocí, když se v nesnadných životních situacích můžeme opřít o druhé. To platí jak v praktických věcech tak i ve víře. Mezi všemi našimi aktivitami má své zvláštní místo nedělní bohoslužba. Na bohoslužbě společně čteme z Bible a nasloucháme jejímu výkladu, zpíváme, modlíme se, a tak čerpáme posilu a povzbuzení. Toto společné setkání je jednou z těch zvláštních chvil, kdy se člověk může osobně setkat nejenom s Bohem, ale také se seznámit s novými lidmi.