Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Bohoslužby v Kostelně

Bohoslužby v Kostelně

Bohoslužba je veřejným setkáním, zván je každý

Nedělní bohoslužba je otevřená pro kohokoli. Je pro každého, kdo Boha hledá, nalezl, nebo kdo chce pouze zjistit, čemu křesťané věří. Ať už jsou tvé důvody jakékoli, jsi vítán!

JAK BOHOSLUŽBA PROBÍHÁ?

  • Po krátkém přivítání společně k Boží oslavě zazpíváme pár písní.
  • Kázání je buď promluva na určité téma ve světle Bible, nebo výklad biblického oddílu s ohledem na situaci dnešních posluchačů.
  • V modlitbách reagujeme na to, co jsme slyšeli; předkládáme Bohu své starosti a radosti a také se přimlouváme za ty, kteří to potřebují.
  • V rámci oznámení se dozvíte to nejpodstatnější ze života Kostelny; je zde také příležitost vyřídit pozdrav nebo se s ostatními podělit o tom, jakým způsobem vnímáte Boží jednání ve Vašem životě.
  • Většina aktivit v Kostelně je zdarma, ale účty platit musíme; podpořit naši činnost můžete prostřednictvím dobrovolné finanční sbírky, která se koná pravidelně každou neděli.
  • V závěru bohoslužby povstaneme k požehnání; v něm si vyprošujeme dobro pro všechny oblasti našeho života.
Společné bohoslužba je jednou z těch zvláštních chvil, kdy se člověk může osobně setkat nejenom s Bohem, ale také se seznámit s novými lidmi...
Po skončení je pro všechny připraveno malé pohoštění.

Bohoslužba obvykle trvá 60-90 minut.

Každou 1. a 3. neděli v měsíci společně slavíme tzv. večeři Páně. Věříme, že je to jeden ze způsobů, jakými nás Ježíš ujišťuje, že je stále s námi. A my s ním. Zveme k ní všechny, kteří jsou pokřtěni a vyznávají Ježíše Krista jako svého Spasitele a Pána.


Někdy se v průběhu bohoslužby koná křest. Věříme, že je to způsob, jakým nás Ježíš připojuje k sobě a začleňuje do své církve. Křest je příležitostí k tomu, abychom veřejně vyznali svou víru a přijali ujištění, že nás Bůh přijímá, že chyby naší minulosti už se nepočítají a my můžeme začít úplně znovu.


První část bohoslužby (úvod, písně a kázání) je živě přenášena prostřednictvím YouTube. Záznamy je možné shlédnout i zpětně.


A CO DĚTI?

Vašim dětem v rámci bohoslužby nabízíme samostatný program, který je uzpůsobený jejich věku. Po společných písních jsou pro děti v tzv. „besídce“ připraveny různé hry i možnost tvořivého vyrábění. Společně se také zamyslí nad biblickým příběhem.